Omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkvloer

Workshop

Bijna iedereen met een beroep als operator, technicus, laborant of magazijnmedewerker heeft bij de dagelijkse werkzaamheden te maken met gevaarlijke stoffen. Sommige stoffen gebruiken we zo vaak, dat we ze al niet eens meer zien als gevaarlijke stof. Er zijn ook veel voorbeelden bekend van werknemers die met gevaarlijke stoffen werken waarvan de gevaren gedeeltelijk of volledig onbekend zijn.

Veilig werken op de eigen werkplek. Vanuit de Arbowet dient de werkgever te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van een werknemer. De werknemer dient onder meer te worden geïnstrueerd over de risico’s tijdens het werk en het beperken van deze risico’s. Hoe is dit bij u op de werkplek geregeld? Weten alle (vaste en tijdelijke) medewerkers precies waar ze mee bezig zijn tijdens normaal bedrijf en ook bij eventuele calamiteiten? In de Workshop Omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkvloer leren deelnemers hoe ze veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen die voorkomen op de eigen werkplek. Daarnaast behandelen we onder meer welke informatiebronnen men kan raadplegen en welke maatregelen moeten worden getroffen wanneer er onverhoopt toch iets misgaat met de gevaarlijke stoffen. De recente GHS/CLP-wetgeving, over indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen, vormt hiervoor de basis.

Voor wie?

Deze praktische workshop is ontwikkeld voor alle medewerkers die in de dagelijkse werkzaamheden te maken kunnen krijgen met gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan operators, technici, laboranten, magazijnmedewerkers of de schoonmaakploeg. Heeft u behoefte aan een workshop met vergelijkbare opzet, maar dan toegespitst op specifieke stoffen of maatregelen binnen uw bedrijf? Dan raden wij u een incompany traject aan.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

Tijdens deze workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Achtergronden wetgeving met betrekking tot indeling en etikettering
 • Herkennen van eigenschappen van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld het interpreteren van etiketten, chemiekaarten of MSDS-en
 • Herkennen van effecten van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld fysische-, gezondheids- en milieugevaren, maar ook gevarenzinnen
 • Beheersen van risico’s van gevaarlijke stoffen. Onder meer preventiezinnen, PBM’s, werkpleketikettering, opslag en vervoer
 • Effectieve respons, zoals maatregelen na een ongeval en opruimen van gemorst product

Startdata en locaties

Datum Locatie
woensdag
23-01-2019
Regio Utrecht Inschrijven
maandag
13-05-2019
Regio Utrecht Inschrijven
maandag
11-11-2019
Regio Utrecht Inschrijven

Aanvullende informatie

Deze training is zowel beschikbaar als Open Inschrijving danwel InCompany, voor de kosten van de InCompany training geven we graag een vrijblijvende prijsopgave. Neem hiervoor contact met ons op via: trainingen@vapro.nl

Resultaat

Na afloop beschikken de deelnemers over kennis en vaardigheden in de omgang met gevaarlijke stoffen in diverse situaties. Dit alles is gebaseerd op recente GHS/CLP-wetgeving. De deelnemers zijn in staat om relevante informatie over gevaarlijke stoffen te interpreteren waardoor ze op de juiste manier om kunnen gaan met reeds bekende en nieuwe gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Wat zeggen klanten over ons

 • “Goede aansluiting bij mijn functie. Zeer tevreden over het resultaat. Ik kan deze kennis direct in de praktijk toepassen.”

  Piet Westenberg
  Piet Westenberg Production Superintendent
 • “Ik ben tevreden over VAPRO. Ik kon de theorie goed in de praktijk toepassen. Daarnaast begrijp ik mijn organisatie nog beter.”

  Roemer Schultz
  Roemer Schultz Projectleider

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag