Aanspreekcultuur

Training

Het verbeteren van de veiligheidscultuur staat bij veel organisaties hoog op de prioriteitenlijst.

Het komt vaak voor dat er op technisch en organisatorisch vlak al het een en ander is gedaan, maar dat de gewenste resultaten nog niet zichtbaar zijn. Een voorbeeld is het gebruik van PBM’s. Ze zijn beschikbaar maar worden niet of nauwelijks gebruikt. Medewerkers omzeilen dergelijke veiligheidsprocedures vanwege gemak of productie-efficiëntie. De wens van bedrijven is daarom vaak dat er een betere aanspreekcultuur komt, zodat men in alle openheid elkaar constructief kan aanspreken op onveilig gedrag. Maar hoe pak je dit aan, zo’n cultuurverandering? In deze training van VAPRO leer je alle ins and outs over het bouwen aan een constructieve aanspreekcultuur.

Draagvlak en open communicatie
Vaak staan twee dingen een cultuurverandering in de weg. In de eerste plaats ontbreekt het aan het benodigde draagvlak. Om medewerkers te motiveren om veiliger te werken, is het belangrijk dat ze het belang ervan inzien. Het tweede dat een rol speelt is communicatie. Er is vaak sprake van ‘eenrichtingverkeer’, waarbij er alleen wordt aangesproken en medewerkers geen ruimte voelen om te reageren. Het is belangrijk dat er een open communicatiecultuur heerst, waarbij openlijk in twee richtingen gecommuniceerd kan worden en iedereen zich gehoord voelt.

Waar sta je op de veiligheidscultuurladder?
Het is belangrijk om het aanspreken te laten aansluiten op de gewenste cultuurontwikkeling, c.q. de juiste trede op de veiligheidscultuurladder. Dit is voor ieder bedrijf anders. Bij bedrijven die bijvoorbeeld willen werken aan een proactieve veiligheidscultuur, moet aanspreken niet de vorm hebben van controle en ‘politieagentje spelen’, want dat is een vorm van extrinsieke motivatie. Een proactieve cultuur vraagt juist om een intrinsieke motivatie, gedreven door een gevoel van risicobewustzijn.

In deze training leer je je eigen bedrijf- c.q. veiligheidscultuur te doorgronden en ontwerp je een aanpak om de aanspreekcultuur op een hoger plan te brengen.

Voor wie?

De VAPRO training ‘Bouwen aan een constructieve aanspreekcultuur’ is gericht op een ieder die op zoek is naar een methode om de aanspreekcultuur binnen de organisatie te bevorderen. Dit kunnen veiligheidsfunctionarissen zijn, maar ook teamleiders, HR-medewerkers, change managers, productiemanagers, afdelingshoofden, etc.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

Om goed te kunnen aansluiten op de ‘beginsituatie’ van het bedrijf, maken we eerst een inventarisatie van de huidige cultuur. Vervolgens wordt de gewenste ambitie vastgesteld. Hierbij dient met name gekeken te worden naar het gedrag op de werkvloer. Loopt dit synchroon met de bedrijfscultuur of niet?

Belangrijke elementen hierbij zijn intercollegiaal gedrag en vakmanschap. Vooral vakmanschap is erg belangrijk en vormt vaak een beperkende factor. Immers, elkaar aanspreken op risico’s betekent dat je de risico’s moet zien en kunnen inschatten. Ook moet je bij het oplossen van storingen en het opstarten van processen in staat zijn om te bedenken hoe dit veilig gedaan kan worden. Hiervoor is een goed inzicht in de processen en apparatuur noodzakelijk.

Het programma bestaat uit:

Ochtend: onderzoek naar de eigen cultuur en veranderdoelstellingen
 • De veiligheidscultuurladder: Hearts & Minds + 5V van VAPRO
 • Cultuuronderzoek: Wat zijn de kenmerken van de fase waarin men zit?
 • De stap naar de volgende fase
 • Organisatiedoelstellingen definiëren plus vertaalslag naar persoonlijke (en team) doelstellingen
 • Veiligheid borgen in de hiërarchie van de organisatie (samenwerkings- en cultuurmodel)

Resultaat: Inzicht in het fenomeen veiligheidscultuur en bijbehorende (gedrags)doelstellingen

Middag: Veranderen: Gedrag en gedragsbeïnvloeding
 • Gedragsverandering in relatie tot cultuurverandering
 • Interne conflicten bij keuze voor veiligheidsgedrag
 • Key Gedragsveranderings- Factoren (KGF’s) per veiligheidscultuurfase
 • Managen van regelovertreding: schapen en wolven
 • Gespreksmodel voor veiligheidsgedrag
 • Aanzet toepassing in praktijk ( persoonlijk actieplan)

Resultaat: Plan van aanpak voor eigen bedrijf/afdeling

Startdata en locaties

Geen trainingen ingepland

Resultaat

Tijdens de training krijg je meer inzicht in de cultuurfase van je organisatie en het team waarin jij werkzaam bent. Je ontdekt eventuele oorzaken voor uitdagingen in aanspreekgedrag binnen je organisatie/team. Handvaten worden je aangereikt om de aanspreekcultuur binnen je eigen organisatie/team te bevorderen. Gedurende de dag maak je een actieplan voor implementatie.

Met deze training behaal je de volgende resultaten:

 • Meer inzicht in de veiligheidscultuur van je organisatie/team
 • Handvaten om veiligheid te borgen in de hiërarchie van de organisatie
 • Inzicht in de Key Gedragsveranderings- Factoren (KGF’s) per veiligheidscultuurfase
 • Inzicht in hoe gedragsverandering plaatsvindt
 • Gesprekstechnieken voor constructief aanspreken op veiligheid
 • Een Plan van Aanpak voor implementatie binnen je organisatie/team

Na deelname en inlevering van het implementatieplan voor het verbeteren van de aanspreekcultuur ontvang je een VAPRO-getuigschrift.

Wat zeggen klanten over ons

 • “Goede aansluiting bij mijn functie. Zeer tevreden over het resultaat. Ik kan deze kennis direct in de praktijk toepassen.”

  Piet Westenberg
  Piet Westenberg Production Superintendent
 • “Ik ben tevreden over VAPRO. Ik kon de theorie goed in de praktijk toepassen. Daarnaast begrijp ik mijn organisatie nog beter.”

  Roemer Schultz
  Roemer Schultz Projectleider

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag