Terugkomdag voor Examinatoren

Training

Deze terugkomdag is bestemd voor examinatoren die de training voor bedrijfsbeoordelaars en -examinatoren reeds hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in het examineren. De training “Terugkomdag examinatoren” is toegespitst op bedrijfsexaminatoren, die in hun eigen bedrijf en/of in een ander bedrijf te maken hebben met het afnemen van toetsen of proeven.

Er wordt stil gestaan bij vragen als:

 • Wat zijn je ervaringen tot nu toe als examinator?
 • Welke ervaringen wil je bespreken met andere examinatoren?
 • Op welke vaardigheden wil je feedback?
 • Welke theorie moeten we erbij nemen en waarmee wil je oefenen?

De terugkomdag staat in het teken van het bevorderen van de kwaliteit van je competenties als bedrijfsexaminator. De invulling van de dag wordt aan de hand van de leervragen van de deelnemers bijgesteld of bepaald. De leermomenten die je opdoet kan je benutten in je voorbereiding voor een mogelijke (her)certificering als VAPRO-examinator.

Voor de Terugkomdag worden geen kosten in rekening gebracht.

Voor wie?

De training is bestemd voor examinatoren die de Training voor bedrijfsbeoordelaar en -examinator reeds hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in het examineren. De Examinatoren training is toegespitst op bedrijfsexaminatoren, die in hun eigen bedrijf en/of in een ander bedrijf te maken hebben met het afnemen van praktijktoetsen.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

Deze trainingsdag wordt in overleg met de deelnemers vorm gegeven. Het uitgangspunt voor deze dag is: actualiseren en verbeteren van eigen kennis, vaardigheden en houdingen, met als doel dat de examinator zijn aangeleerde vaardigheden zodanig oefent dat deze worden ingeslepen op het gebied van het afnemen van een eindproef in een VAPRO-omgeving.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ervaringen deelnemers.
 • Leervragen deelnemers.
 • Competenties bedrijfsexaminator.
 • Ontwikkelingen ten aanzien van de rol bedrijfsexaminator en de VAPRO opleidingen.
 • Uitwerken van de leervragen van de deelnemers, denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als:
  • niveauverschillen van opleiden en toetsen;
  • het hanteren van een toetsnorm;
  • het voorbereiden en uitvoeren van een toets;
  • het objectief beoordelen van een toets;
  • het toepassen van doorvraagtechnieken, LSD, 5 seconden regel, STAR, etc.

Startdata en locaties

Datum Locatie
dinsdag
21-09-2021
Regio Utrecht Inschrijven
maandag
20-12-2021
Regio Zwolle Inschrijven

Aanvullende informatie

Voor de Terugkomdag worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Gedurende de geldende maatregelen met betrekking tot het Coronavirus vinden de Terugkomdagen online plaats, deze bijeenkomsten duren +- 2 uur.

Resultaat

Deze training wordt vormgegeven aan de hand van de vragen die er bij de deelnemers leven. Uitgangspunt is kwaliteitsbevordering van de competenties van bedrijfsexaminator.

In de cursus werk je aan de volgende competenties:

 • ethisch en integer handelen;
 • creëren en innoveren;
 • formuleren en rapporteren;
 • samenwerken en overleggen;
 • vakdeskundigheid toepassen;
 • kwaliteitsgerichtheid.

Je ontvangt een VAPRO bewijs van deelname nadat je de training hebt gevolgd.

Wat zeggen klanten over ons

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag