Safety leadership in de praktijk

Training

Het beïnvloeden van de veiligheidscultuur binnen een bedrijf is momenteel een hot topic in de vakbladen. Ook handhavers kijken in toenemende mate naar de veiligheidscultuur van een bedrijf. Zeker van risicovolle bedrijven – zoals bijvoorbeeld BRZO-bedrijven – wordt verwacht dat zij een hoge standaard nastreven op het gebied van ‘safety leadership’ en veiligheidscultuur. Maar hoe kun je een veiligheidscultuur precies omschrijven? Waar kijk je naar, wat zijn bepalende elementen en wat moet je doen om een passende veiligheidscultuur na te streven? 

Een meer proactieve veiligheidscultuur vereist in beginsel een andere wijze van aansturing. Je zult meer een beroep moeten doen op het inschattingsvermogen en de risicobeleving van de medewerker en zult dit ook moeten stimuleren en ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld in plaats van directieve interventies kun je ze ook aanspreken in de vorm van vragen stellen en coachen; een vorm van situationeel leiderschap. De voordelen van proactief handelen: geen of minder incidenten en milieuoverschrijdingen, de fabriek kan elke dag maken wat er gepland is en de kosten worden beheerst. Door meer grip en proactiviteit wordt de bedrijfsvoering makkelijker voor personeel en management.

In deze training helpen wij je om de cultuur en het gedrag binnen jouw bedrijf te duiden en de ‘hefbomen’ te ontdekken die je kunt gebruiken om het veiligheidsgedrag en –besef te verhogen.

Aanpak
De training bestaat uit 4 interactieve workshops. Je werkt actief aan het verbeteren van de eigen veiligheidscultuur en het gedrag van de medewerkers. Je begint met een analyse en werkt toe naar interventies en verandering. VAPRO is gedurende dit traject jouw sparringpartner en coach in het proces. Je voert zelf de verandering door en werkt aan je eigen aanpak.

Voor wie?

De VAPRO training Safety Leadership is gericht op iedereen die zich verantwoordelijk voelt of daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het verhogen van de veiligheid in de eigen organisatie. Dit kunnen projectleiders zijn, maar ook teamleiders, werkgroepleiders, projectmedewerkers, change managers, productiemanagers, afdelingshoofden, etc.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

Het programma besteedt aandacht aan de belangrijke elementen van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag daarbinnen. Via de VAPRO 5V-methode voer je een analyse uit op de veiligheidscultuur binnen jouw bedrijf. Daarnaast leert je ook meer over je eigen leiderschapsstijl, zodat je op een effectieve manier de drijvende kracht kan zijn om een verandering teweeg te brengen. Vervolgens ga je aan de slag en ontwikkel je een veranderingsaanpak welke toegesneden is op jouw persoonskenmerken en jouw organisatie. Tijdens dit proces krijg je deskundige coaching van een VAPRO Business consultant.

Dag 1: Verkennen - Risicomanagement
 • Techniek, organisatie en gedrag.
 • Instrumentarium voor veiligheid (TRA, RI&E, werkvergunning e.d.).
 • Incidenten inventarisatie (critical incidents methode).
 • De dynamische RI&E; een stap naar de verbetercyclus.
 • Eigen rol en relatie met de interne risico-professional (HSE-manager).
 • Gedrag en risicobeleving.
 • De risico-dialoog.

Resultaat: Waar zitten de technische bottle necks in mijn organisatie?
Opdracht: Uitwerken kritische incidenten.

Dag 2: Verzamelen - Samen op onderzoek naar de eigen cultuur
 • De veiligheidscultuur: Hearts & Minds + 5V van VAPRO.
 • Visie op Safety Leadership.
 • Leiderschap en de relatie met veiligheid; MBTI-persoonlijkheidstypen; situationeel leiderschap.
 • Onderliggende overtuigingen (UI-model).
 • Patronen in samenwerking (systeemdenken).
 • De gewenste overtuiging (op basis van doelstellingen organisatie) plus aanpak voor het bijbuigen van overtuigingen.
 • Uitleg cultuur en cultuuronderzoek => opdracht onderzoek m.b.v. 5 V-model.

Resultaat: Inzicht in het fenomeen (veiligheids)cultuur en achterliggende overtuigingen.
Opdracht: Onderzoek de cultuur binnen je eigen bedrijf of afdeling.

Dag 3: Veranderen - Gedrag en gedragsbeïnvloeding
 • Uitkomsten cultuuronderzoek: Wat zijn de kenmerken van de fase waarin men zit?
 • De stap naar de volgende fase.
 • Gedragsverandering v.s. cultuurverandering.
 • Managen van regelovertreding: gedrag en procedures.
 • Omgaan met weerstand en veranderbereidheid.
 • Model voor confronterend coachen (coaching for committent, KINLAW).
 • Oefenen gespreksvaardigheden op dit gebied (De juiste opening – wat als 3x feedback niet helpt).
 • Aanzet toepassing in praktijk ( persoonlijk actieplan).

Resultaat: Eerste schets op de visie op veilig werken.
Opdracht: Vertaling van visie naar eigen bedrijf/afdeling.

Dag 4: Verankeren en versterken
 • Wat werkt wel, wat werkt niet?
 • Hoe gaan we om met belemmeringen.
 • Coachen naar zelfstandigheid en zelf-initiatief richting veiligheidsdoelstellingen organisatie (gesprekstechnieken).
 • Hoe borgen we het succes, de nieuwe situatie: Veiligheids-WPA en toetsinstrumenten.
 • Monitoring voortgang (juiste documenten).
 • Opbrengsten in relatie tot verwachtingen dag 1.
 • Evaluatie.

Resultaat: Een op jouw persoon/afdeling afgestemd implementatieplan.

Startdata en locaties

Geen trainingen ingepland

Aanvullende informatie

Deze training is zowel beschikbaar als Open Inschrijving danwel InCompany, voor de kosten van de InCompany training geven we graag een vrijblijvende prijsopgave. Neem hiervoor contact met ons op via: trainingen@vapro.nl

Resultaat

Tijdens de training ontwikkel je verandercapaciteiten door op het juiste moment met toepasbare methoden en technieken aan de slag te gaan. Hierna zijn deze methoden en technieken zover ingesleten, dat je ze nooit meer vergeet. Jouw doelen en een succesvolle doorvoering van verhoging van de veiligheid, waarvoor jij verantwoordelijkheid draagt, zijn leidend. Dus je neemt kennis en ervaring mee om je doelen nu en in de toekomst te realiseren en de huidige verandering tot een succes te maken.

Met deze training behaal je de volgende resultaten:

 • Een zorgvuldige analyse van recente veiligheidsincidenten.
 • Het implementeren van een techniek om zelf toekomstige incidenten te analyseren.
 • Een methodiek om in te spelen op achterliggende overtuigingen die (on)veilig gedrag bepalen.
 • Een methodiek om zorgvuldig en passend te handelen na overtreding van regels en procedures.
 • Verbeterde communicatietechnieken waar het gaat om feedback en het aanspreken/coachen van medewerkers.

Na deelname en inlevering van het implementatieplan voor het verbeteren van de veiligheidscultuur ontvang je een VAPRO-getuigschrift.

Wat zeggen klanten over ons

 • “Goede aansluiting bij mijn functie. Zeer tevreden over het resultaat. Ik kan deze kennis direct in de praktijk toepassen.”

  Piet Westenberg
  Piet Westenberg Production Superintendent
 • “Ik ben tevreden over VAPRO. Ik kon de theorie goed in de praktijk toepassen. Daarnaast begrijp ik mijn organisatie nog beter.”

  Roemer Schultz
  Roemer Schultz Projectleider

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag