VVI Basis

Opleiding

VVI (Veiligheid Voor de Industrie) is een modulaire veiligheidsopleiding waarin we werken aan kennis, houding en vaardigheden. Door deze beproefde methode en aanpak gaat veiligheid meer in de genen zitten van jouw medewerkers en operationeel leidinggevenden. De opleiding VVI leidt op tot een erkend VAPRO-diploma. Met dit diploma tonen medewerkers aan dat zij veiligheidsrisico’s binnen hun bedrijf en op hun specifieke werkplek signaleren en daar op een veilige wijze naar kunnen handelen. Het is een persoonsgebonden diploma dat vijf jaar geldig blijft.

Praktijkgericht

VVI is bedoeld voor bedrijven die daadwerkelijk uitvoering geven aan ‘We doen het veilig of we doen het niet!’. VVI is dan ook méér dan een aantal theoretische bijeenkomsten. Met werkplek specifieke praktijkopdrachten brengt de deelnemer de geleerde veiligheidstheorie in de praktijk. Een nauwe aansluiting op de beroepspraktijk is essentieel voor een goed begrip en het verhogen van het veiligheidsbesef.

Afgestemd op uw bedrijf

VVI is een modulaire veiligheidsopleiding, afgestemd op de bedrijfseigen risico’s. Er kunnen modules worden gekozen die aansluiten op de veiligheidsonderwerpen binnen het bedrijf. Wij stellen samen de opleidingsbehoefte vast, leiden medewerkers op en meten het effect. Hiermee is een VVI-opleiding een effectieve en efficiënte manier om het veiligheidsniveau te verhogen.

Duurzame borging

Goed opgeleide medewerkers zijn een voorwaarde voor veilig werken, maar een opleiding is vaak onvoldoende voor een verbeterde veiligheidscultuur. Optioneel kan VAPRO zorgen voor een uitgebreide projectaanpak. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en behoefte kunnen aanvullende activiteiten ervoor zorgen dat veiligheid nog meer in de genen van medewerkers wordt verankerd. Belangrijke elementen hierin zijn onder andere veiligheidsambassadeurs en het werken aan een goede veiligheidscultuur.

Voordelen VVI

 • VVI gaat verder dan een standaard veiligheidstraining (zoals VCA), zowel in theorie als praktijk. Medewerkers leren wat qua inhoud en diepgang belangrijk voor hen is.
 • VVI is gericht op de eigen werkomgeving en daaraan gerelateerde bedrijfsspecifieke risico’s.
 • De opleiding vergroot het veiligheidsbewustzijn van medewerkers door de effectieve methode, waarbij met de interne begeleiders een optimale koppeling wordt gelegd met het werk.
 • Afhankelijk van de werkplek en de wensen van het bedrijf is het ook mogelijk om losse modules in te zetten. Er wordt dan alleen geleerd wat nodig is.
 • VVI helpt om als BRZO-bedrijf te werken aan de gewenste veiligheidscultuur.
 • Professionele ondersteuning door VAPRO trainers en consultants.
 • VVI is te combineren met het online toetssysteem V-secure, zodat ontbrekende kennis alleen maar aangevuld hoeft te worden. Dit bespaart veel opleidingskosten!
 • De aanpak en methode stimuleert het praten over veiligheid en hoe werkzaamheden nog veiliger kunnen worden uitgevoerd.
 • We zijn pas tevreden wanneer het veiligheidsbewustzijn verhoogd is en de kans op ongevallen kleiner is geworden.
 • Veilig werken is een ‘rijpingsproces’: we werken aan een attitude.

Deze opleiding wordt enkel InCompany gegeven. 

Voor wie?

De VVI basisopleiding is speciaal ontwikkeld voor medewerkers op de werkvloer. De opleiding is met name geschikt voor
operators en medewerkers technische dienst binnen de maakindustrie (van metaal tot food en chemie) en in laboratoria.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

Voor een VVI Basisopleiding kiezen deelnemers zeven van de tien modules. Per module doorlopen ze verschillende thema’s. Het is ook mogelijk om bedrijfsspecifieke thema’s toe te voegen aan de VVI, zodat de opleiding nog beter past bij de werkplek van de deelnemers. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de opleiding aan te vullen met: werken in een stoffige omgeving, werken in hitte, energiebesparing en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Module 1: Arbo en werkklimaat
 • Arbozorg en wetgeving (o.a. de Arbowet)
 • Risicovolle situaties
 • Werkplekinrichting en lichamelijke belasting
 • Geluid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Module 2: Emissie en afvalstoffen
 • Afvalscheiding en -opslag
 • Water, bodem en lucht
 • Afval, emissies en wetgeving (wet Milieubeheer e.d.)
Module 3: Elektriciteit
 • Eigenschappen en risico’s van elektriciteit
 • Laag- en middenspanning
 • Statische elektriciteit
Module 4: Brand en explosie
 • Introductie brand en explosie
 • Soorten brand en blusmiddelen
 • Maatregelen bij brand
Module 5: Gevaarlijke stoffen
 • Eigenschappen en risico’s van gevaarlijke stoffen
 • Wetgeving en etikettering
 • Verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Maatregelen na een ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Gassen
Module 6: Transport en opslag
 • Introductie en soorten opslagplaatsen
 • Basiskennis gevaarlijke stoffen
 • Regelgeving (PGS 15, betreffende de opslag van gevaarlijke stoffen)
Module 7: Machines en gereedschappen
 • Risico’s bij machines, gereedschappen en ergonomie
 • Mechanische gevaren
 • Gevaren door geluid
 • Elektrische gevaren
Module 8: Bijzondere werkomstandigheden
 • Introductie bijzondere werkzaamheden
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken met een werkvergunning
 • Brandgevaarlijke werkzaamheden (heetwerk)
Module 9: Procesveiligheid
 • Introductie (o.a. veiligheidscultuur, vlinderdasmodel, bedrijfsnoodplan)
 • Preventieve maatregelen
 • Repressieve maatregelen
Module 10: Laboratoriumveiligheid
 • Risico’s in het laboratorium
 • Bijzondere werkomstandigheden in speciale ruimten
 • Glaswerk
 • Werken met gassen
 • Algemene en persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. de zuurkast)

Startdata en locaties

Deze training wordt InCompany gegeven. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Aanvullende informatie

Deze opleiding wordt enkel InCompany gegeven. Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u een e-mail zenden naar trainingen@vapro.nl.

Resultaat

De opleiding VVI leidt op tot een erkend VAPRO-diploma. Met dit diploma tonen medewerkers aan dat zij veiligheidsrisico’s binnen hun bedrijf en op hun specifieke werkplek signaleren en daar op een veilige wijze naar kunnen handelen. Het is een persoonsgebonden diploma dat vijf jaar geldig blijft.

Volgens artikel 8 van de Arbowet zijn bedrijven verplicht voorlichting te verzorgen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Deze informatievoorziening moet gerelateerd zijn aan de werkplek en aan de taakinhoud van de medewerkers. VVI draagt hieraan bij met invulling op maat. Daarnaast heeft VAPRO diverse gediplomeerde veiligheidskundigen in dienst en heeft hiermee de expertise in huis om u nog gerichter te adviseren. Je kunt zo volledig aan de verplichting van artikel 8 voldoen.

VAPRO is de deskundige partner bij het creëren van een essentieel veiligheidsbewustzijn onder uw medewerkers. Uit onze ervaring weten we bij VAPRO dat ieder veiligheidsvraagstuk vraagt om een weloverwogen en specifieke aanpak. Zonder dat worden niet de werkelijke oorzaken aangepakt, maar komt het vaak neer op symptoombestrijding. Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken is het belangrijk om alle relevante aspecten mee te nemen en zorgvuldig een traject op te zetten en uit te voeren. Om bedrijven optimaal te kunnen helpen bij veiligheidsvraagstukken gebruikt VAPRO het V5-model waarin diverse
achterliggende oorzaken in samenhang worden meegenomen. Meer over onze veiligheidsaanpak leest u op www.vapro.nl.

Wat zeggen klanten over ons

Incompany mogelijkheden

Voor alle trainingen van VAPRO Trainingen geldt dat we deze ook incompany kunnen verzorgen. Onze trainers komen naar jullie toe om het personeel in hun eigen werkomgeving training te geven. Hierdoor kan de geleerde kennis meteen in de praktijk worden gebracht.

Incompany offerte aanvragen Verder lezen over Incompany

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag