Lock Out, Tag Out, Try out (LOTOTO)

Workshop

Een Lock out, Tag out, Try out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure waarmee de risico’s van (rest)energie in installaties onder alle omstandigheden worden beheerst. Het doel is dat werkzaamheden aan installaties alleen kunnen starten, nadat stapsgewijs een zogenaamde ‘nul energie status’ is bereikt en gecontroleerd (try out).

Deze status blijft door het gebruik van ‘lock’ (vergrendeling) en ‘tag’ (veiligheidskaart) geborgd en zichtbaar, totdat de werkzaamheden zijn afgerond en de installatie weer stapsgewijs wordt vrijgegeven voor inbedrijfstelling.
Met een LOTOTO-programma borgen medewerkers hun eigen veiligheid en die van anderen tijdens werkzaamheden aan machines of installaties. Door de invoering van een LOTOTO-veiligheidsprocedure wordt geïnvesteerd in veilige arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers die operationeel actief zijn binnen uw organisatie.

Wetgeving
In de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG) zijn minimum voorschriften vastgesteld voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen. Het gaat hierbij om alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties en elke activiteit met betrekking tot deze arbeidsmiddelen.

Als werkgever dien je volgens deze richtlijn de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat arbeidsmiddelen die door de werknemers worden gebruikt, geschikt zijn voor het uit te voeren werk of zo zijn aangepast, dat hun veiligheid en gezondheid is gewaarborgd. Wanneer het niet mogelijk is de veiligheid en de gezondheid van de werknemers volledig te waarborgen, ben je als werkgever verplicht om de risico’s tot een minimum te beperken. Dat doe je door het treffen van zogenaamde passende maatregelen.

Met een LOTOTO-programma wordt invulling gegeven aan deze passende maatregelen.

Voor wie?

De workshop LOTOTO is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met onderhoud, schoonmaak, omstellingen en aanpassingen van en aan installaties. Deze workshop wordt in een praktische omgeving uitgevoerd zodat de theorie gelijk in de praktijk kan worden toegepast. Ook kan deze workshop als in company in uw eigen omgeving worden aangeboden.

Vooropleiding
Wij adviseren een training Veiligheid voor Industrie VVI of Basisveiligheid VCA, zodat je bekend bent met eenduidige verantwoordelijkheden en veiligheidsnormen.

Waarom kiezen voor VAPRO?

 • De beste trainers: Ruim 65 jaar ervaring
 • Klassikale trainingen: Op landelijk niveau
 • Praktijk en theorie: Direct je kennis in de praktijk brengen

Inhoud

Tijdens deze praktijkworkshop word je één dag praktisch getraind in het uitvoeren van het LOTOTO-programma in ons eigen practicum in Woerden.

Groepsbijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomst zal eerst stilgestaan worden bij de theorie van de LOTOTO-veiligheidsprocedure. Daarna zal je gelijk datgene wat in de theorie is behandeld, in de praktijk gaan toepassen.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Inleidende theorie.
• Opdracht op de werkvloer:
1. voorbereiding
2. informeren
3. uitschakelen
4. vergrendelen
5. testen
6. repareren of andere uitvoeringen
7. weer inschakelen
• Presentatie bevindingen
• Afspraken m.b.t. vervolg (implementatie)

In het programma komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
• Wettelijke basis en aansprakelijkheid werkgever en werknemer.
• Stappenplan LOTOTO.
• LOTOTO als veiligheidsprocedure om de medewerkers te beschermen tegen het vrijkomen van (rest)energie.
• Kunnen bepalen welke energiesoorten worden gebruikt en wat de potentiële gevaren hierbij zijn.
• Bepalen van het benodigde LOTOTO-materiaal.
• Opstellen en uitvoeren van een LOTOTO-veiligheidsprocedure.
• Communicatie rondom de LOTOTO-veiligheidsprocedure, inclusief borging en verankering.

Praktijk
Naast de theorie ga je aan de hand van formats en een checklist een LOTOTO-veiligheidsprocedure in de werkomgeving uitvoeren. Bij deze praktijkuitvoering worden de deelnemers bijgestaan door een VAPRO consultant. De bevindingen worden aan elkaar gepresenteerd. Hierbij geef je aan hoe de implementatie van deze LOTOTO-veiligheidsprocedure kan worden aangepakt, waarmee een goede basis wordt gelegd voor een borging en verankering in de organisatie.

Startdata en locaties

Geen trainingen ingepland

Aanvullende informatie

Deze training is zowel beschikbaar als Open Inschrijving danwel InCompany, voor de kosten van de InCompany training geven we graag een vrijblijvende prijsopgave. Neem hiervoor contact met ons op via: trainingen@vapro.nl

Resultaat

Na deze workshop ben je in staat preventieve maatregelen te treffen om ongevallen, incidenten en schade als gevolg van onveilige handelingen en/of onveilige situaties te voorkomen. Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Wat zeggen klanten over ons

 • “Goede aansluiting bij mijn functie. Zeer tevreden over het resultaat. Ik kan deze kennis direct in de praktijk toepassen.”

  Piet Westenberg
  Piet Westenberg Production Superintendent
 • “Ik ben tevreden over VAPRO. Ik kon de theorie goed in de praktijk toepassen. Daarnaast begrijp ik mijn organisatie nog beter.”

  Roemer Schultz
  Roemer Schultz Projectleider

Vragen over je training of trainingsadvies op maat?

Heb je een vraag over onze trainingen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Stel hier je vraag