Begeleiden en examineren

De mens blijft in onze ogen een essentieel onderdeel als we praten over kennisdeling. Kennisoverdracht is iets anders dan zeggen; dit moet je doen. VAPRO heeft een aantal trainingen die medewerkers helpen bij hun rol van trainer/begeleider etc.