RRP over VAPRO: Het eindresultaat van de samenwerking tussen RRP en VAPRO is een online leerprogramma

De ontwikkeling van een online leerprogramma voor Rotterdam-Rijn Pijpleiding (site Venlo)

RRP houdt zich dagelijks bezig met het transport van ruwe olie van Rotterdam naar raffinaderijen in het westen van Duitsland. Met behulp van pompen wordt druk gecreëerd, waardoor deze vloeistoffen stromen van Rotterdam naar Venlo, en vandaar naar de raffinaderijen in Duitsland. RRP kan ruwe olie innemen van de grote tank terminals in de Botlek, Europoort en op de Maasvlakte in Rotterdam. Deze ruwe olie wordt vervolgens verpompt naar Venlo, waar RRP een tankterminal heeft. Daarna wordt de olie verpompt naar de Duitse raffinaderijen in Gelsenkirchen en Keulen.

Om aan te kunnen tonen dat de kennis over handleidingen, procedures en P&ID’s up to date is binnen RRP (RRP wordt extern geaudit), heeft RRP de vraag bij VAPRO neergelegd, een online leerprogramma met toetsing te ontwikkelen. Vervolgens heeft VAPRO, in samenwerking met SPLINTT, de ontwikkeling van het online leerprogramma gestart. Met behulp van dit programma kunnen de deelnemers worden uitgenodigd en kunnen hun resultaten worden gevolgd en gerapporteerd.

Door middel van workshops wordt de informatie verzameld die nodig is om een goed online leerprogramma voor RRP op te zetten. Daarnaast is door de kennis en ervaring van VAPRO op procestechnisch vlak, in kaart gebracht welke taken en handelingen binnen RRP belangrijk zijn. Deze inventarisatie is omgezet naar een opbouw voor het online leerprogramma. Bijvoorbeeld met de volgende onderwerpen; veiligheidsbesturingen, procesbewaking en administratie.

Er is gestart met het opstellen van vragen over deze eerder bepaalde onderwerpen. Deze vragen zijn, onder begeleiding van VAPRO, opgesteld door de ervaringsdeskundige van RRP. Door het werken met templates heeft RRP meegewerkt met het opstellen van het programma, waarbij de vragen en informatie door RRP is verwerkt.

Het programma bestaat uit een aantal modules met de volgende onderwerpen:

  • Een introductie.
  • Uitleg van het onderwerp.
  • Een link naar het belang van veiligheid passend bij het onderwerp.
  • Twee scenario’s met een vraag en feedback op het antwoord.
  • Twee oefenvragen met feedback op het gegeven antwoord.

Per leerprogramma wordt een eindtoets met multiple choice antwoorden ontwikkeld.

Het eindresultaat van de samenwerking tussen RRP en VAPRO is een online leerprogramma voor RRP met hierin opgenomen een toetsing. Dit gaat over de instructies van de controlekamer in Venlo en de kennis over de handleidingen.