Onze aanpak

Bij VAPRO Trainingen draait alles om de praktische toepasbaarheid

De trainingen van VAPRO worden gekenmerkt door de praktische toepasbaarheid. Een trainings- of opleidingstraject heeft in onze visie alleen het gewenste effect als de inzichten zowel tijdens als na afloop van het traject in de praktijk worden gebracht.

De trainingen bestaan dan ook uit een uitdagende mix van theorie en praktijk, waarbij effectieve, herkenbare werkvormen worden ingezet. Immers: Leren is doen!

Bereik wat je wilt bereiken
Verankering van nieuwe kennis en gedrag begint met het concretiseren van doelen en het inventariseren van individuele mogelijkheden. Daarom helpen we je om, voorafgaand aan de training, heldere leerdoelen te formuleren. Wat wil je precies bereiken? Met welk resultaat ben je tevreden? Onze trainers stemmen de training vervolgens af op de individuele leerdoelen, zodat je inderdaad bereikt wat je wilt bereiken.

In-company trainingen
Vrijwel alle VAPRO trainingen bieden we ook in-company aan. Via een in-company traject kunnen operators en technici intern, op het eigen bedrijf, een training volgen. De inhoud van de training wordt specifiek afgestemd op de opleidingsbehoefte van het bedrijf. Het voordeel voor de deelnemers: de inhoud van de in-company training is herkenbaar en sluit aan op de eigen werkomgeving en werksituatie. Daarnaast wordt een in-company training op de bedrijfslocatie aangeboden en kan daardoor efficiënt worden ingepland.

Maatwerk
In-company trainingen zijn bij uitstek geschikt als maatwerktraject. Onderdelen van verschillende trainingen kunnen worden gecombineerd of er kan extra aandacht worden besteed aan een onderwerp dat binnen het bedrijf van belang is.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over onze aanpak of over in-company trajecten contact met ons op.