VAPRO Leergang opleidingsmanagement met succes afgerond

Met een serie pittige eindpresentaties werd onlangs alweer de zesde leergang Opleidingsmanagement afgesloten. Op feestelijke wijze kregen de geslaagden hun certificaat uitgereikt. Opnieuw dus een succesvol opleidingstraject van VAPRO Trainingen. Maar waarin schuilt nu eigenlijk het succes van de leergang Opleidingsmanagement?

Van praktijkopleider naar strategisch meedenker
De deelnemers aan de leergang bezitten vaak al de nodige passie voor hun vak. Ze hebben gedegen kennis van opleiden en geven op basis daarvan goede adviezen. Het zijn van een goed gesprekspartner voor de directie of het MT vraagt echter meer dan het hebben van ‘een goed gevoel’ voor opleiden. Tijdens de leergang Opleidingsmanagement leer je om goed beargumenteerd opleidingsbeleid op te stellen, met een duidelijke visie op de ontwikkeling van medewerkers. Je krijgt handvatten aangereikt om aan te tonen dat geld en tijd effectief worden besteed. Dit alles wordt ondersteund door een gedegen theoretische ondergrond op het gebied van HRD.

Doen staat centraal
Binnen de leergang vormt de dagelijkse praktijk van de opleidingscoördinator het uitgangspunt. De aangereikte theorie wordt direct omgezet naar werkopdrachten die je helpen om de opgedane kennis direct te vertalen naar je eigen werkpraktijk. Op deze manier raak je snel vertrouwd met bijvoorbeeld het inkopen en evalueren van opleidingstrajecten, het doelmatiger krijgen van trainingen en het effectiever besteden van opleidingsbudgetten.

Samenwerking en coaching
Het leereffect van de leergang wordt vergroot door een intensieve kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Iedereen kiest een ‘buddy’ waarmee je een team vormt. Je leert dus erg veel van elkaar. Daarnaast word je goed ondersteund door de trainer. Op vaste momenten vinden er voortgangsgesprekken plaats om de vooraf bepaalde individuele doelstellingen te bewaken.

Resultaat
Buiten het feit dat de deelnemers de leergang erg leuk vinden om te volgen, levert deze ook aantoonbaar rendement op. Tijdens de trainingsdagen ontwikkel je jezelf geleidelijk van (praktijk)opleider tot strategisch meedenker en volwaardig gesprekspartner van het MT. Je bent in staat zijn om kritische vragen te stellen aan opleidingsaanbieders en afgewogen keuzes te maken. De kwaliteit van je opleidingsadviezen neemt hierdoor toe, wat leidt tot forse kostenbesparingen.

In het kort
• de bijeenkomsten hebben ieder een eigen thema;
• er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gastdocenten met ieder een eigen deskundigheid;
• de eigen praktijk en doen staan centraal;
• er wordt gebruik gemaakt van passend leermateriaal;
• er wordt veel samengewerkt;
• er is veel mogelijkheid tot eigen inbreng.

Voor wie?
De leergang Opleidingsmanagement is geschikt voor iedereen die werkzaam is als opleidingscoördinator, opleidingsmanager of leidinggevende met opleidingstaken. Ben je het aanspreekpunt voor opleidingen binnen jouw bedrijf en/of moet je opleidingsbeleid
(mede) vormgeven? Dan biedt deze leergang uitkomst!