VAPRO en SORK verhogen de effectiviteit van kunststofbedrijven!

VAPRO en SORK starten de komende maanden met een informatiecampagne gericht op kunststof verwerkende bedrijven. We constateren namelijk dat de markt voor kunststof verwerkende bedrijven continue in beweging is.

Deze branche verandert in een sector waar behoefte is aan vakmensen met kennis van kunststof bewerkingstechnieken, maar zeker ook van steeds complexer wordende productieprocessen en -machines.

Deze beweging bepaalt in belangrijke mate de concurrentiekracht van u bedrijf. Vakvolwassen en breed inzetbare medewerkers zijn bepalend voor de wijze waarop uw organisatie omgaat met die bewegingen.
VAPRO en SORK bieden u samen “the best of both worlds”. Door de specifieke kennis van SORK op het gebied van kunststoftechnieken en de kennis van VAPRO op het gebied van productieprocessen, kunnen we u een passende oplossing aanbieden.

VAPRO en SORK hebben speciaal voor uw branche praktische lesmethoden ontworpen. Met onze aanpak dragen we ertoe bij dat al uw medewerkers dezelfde taal spreken en vanuit dezelfde basiskennis te werk gaan. Het waarborgen en verbeteren van de productiviteit, kwaliteit, efficiency en proceszekerheid zijn de sleutelwoorden binnen onze aanpak.

De kracht van incompany maatwerktrainingen
VAPRO en SORK leveren praktische en bedrijfsgerichte maatwerktrainingen zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke basiskennis. Met de opgedane kennis en vaardigheden veranderen uw medewerkers van ‘knoppendrukkers’ naar pro-actieve medewerkers die procesverstoringen snel herkennen en ze vóór kunnen zijn. SORK heeft een beproeft didactisch model ontwikkeld waarmee we het probleemoplossend vermogen van uw medewerkers verhogen. Hierdoor kunnen zij procesverstoringen herkennen en analyseren en is men in staat structurele oplossingen aan te dragen. Dit doen we door, in overleg met u, praktijkcasussen te ontwikkelen die volledig aansluiten op één of meerdere procesverstoringen binnen uw bedrijf. De medewerkers zullen in kleine groepjes de casus uitwerken en met verbetervoorstellen komen. Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding van een ervaren docent.

Kennisborging
We leren uw medewerkers geen trucjes maar fundamentele kennis en bedrijfsgerichte vaardigheden om ook in de toekomst een stabiel proces te kunnen waarborgen. Daarnaast heeft VAPRO verschillende systemen en methodieken ontwikkeld om de kennis van medewerkers te borgen op de werkvloer.

Wilt u weten wat VAPRO en SORK kunnen betekenen voor uw productie?
Neem dan gerust contact op via het onderstaande formulier of bel naar 070 337 83 01