Subsidie voor OVK en MVK

De opleidingen Operationele Veiligheidskunde (OVK) en Middelbare Veiligheidskunde (MVK) van VAPRO Trainingen komen in aanmerking voor subsidie via het Sectorplan Procesindustrie.

Maatregel 6 van het Sectorplan Procesindustrie stimuleert bedrijven om te (blijven) investeren in opleiden. Daarom kunnen bedrijven in de brede procesindustrie subsidie ontvangen voor scholingstrajecten zoals Operationele veiligheidskunde en Middelbare Veilgheidskunde.

Subsidie
De maximale kosten waarover subsidie bij maatregel 6 kan worden aangevraagd, is €2.600 per deelnemer per jaar. Hierover ontvangt het bedrijf maximaal 50% subsidie. Aan de deelname en de subsidieaanvraag zijn enkele voorwaarden verbonden. Meer informatie over deze maatregel en de voorwaarden vind je op de website van OVP www.ovp.nl/sectorplan.

Wat is het Sectorplan Procesindustrie
Het Sectorplan Procesindustrie is een stimuleringsplan voor opleiden en werken in de procesindustrie en loopt van 1 februari 2014 tot 1 februari 2016. Als bedrijf kun je gebruik maken van aantrekkelijke financiële bijdragen gedurende die periode. De middelen in het plan worden ter beschikking gesteld door het Opleidingsfonds OVP en het Ministerie van SZW.

Informatie
Voor meer informatie over de opleidingen ga naar OVK en MVK. Er start al een opleiding op 11 september.
Meer informatie over het sectorplan, maatregel 6 en de voorwaarden vind je hier.