Locatie in Woerden gecertificeerd!

Halverwege juni is bekend geworden dat onze practicumlocatie in Woerden akkoord is bevonden. De technische audit is succesvol afgerond. VAPRO is nu gecertificeerd om op eigen locatie de HV cursus voor zeevarenden te geven.

Hoogspanning is steeds meer aanwezig in de scheepvaart en offshore industrie. Hiermee veilig kunnen werken is essentieel. VAPRO heeft daarom de High Voltage Training voor zeevarenden ontwikkeld. Een compacte, praktijkgerichte training waarmee deelnemers op een effectieve en efficiënte manier veilig leren werken met hoogspanningsinstallaties. In kleine groepen wordt niet alleen de theorie behandeld, maar er wordt ook werkelijk met hoogspanningsinstallaties geschakeld. In de training leren deelnemers gevaarlijke situaties te herkennen en de risico’s te beheersen, waarmee een zo veilig mogelijke werkomgeving ontstaat.

Vanaf heden is VAPRO dus in staat om de theorielessen en examens te leveren voor de HV cursus voor zeevarenden. Op deze locatie worden inmiddels ook NEN3140 trainingen gegeven die voldoen aan de Stipel-eisen.

Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen Jan Spier via j.spier@vapro.nl.