Incompany traject Operationele Veiligheidskunde voor de industrie

Vanuit haar kennis van industriële bedrijven en hun medewerkers heeft VAPRO in samenwerking met Gelling Publishing de opleiding Operationeel Veiligheidskundige ontwikkeld. Deze opleiding draagt bij aan een cultuur van veiligheid.

VAPRO helpt u met het organiseren van veiligheid. Dit kan op verschillende niveaus binnen uw organisatie. Het incompany traject Operationele Veiligheidskunde richt zich, zoals de naam aangeeft, op de operationele medewerkers binnen uw organisatie.

Organisatie van veiligheid
Veiligheid is binnen productiebedrijven altijd een veelbesproken onderwerp. Naast het handhaven van veiligheidsregels komt de focus steeds meer te liggen op een veiligheidscultuur. Niet langer plichtmatig een certificaat behalen, maar echt op de werkvloer staan waar mensen doordrongen zijn van de risico’s in hun werkomgeving. De opleiding Operationeel Veiligheidskundige is interessant voor preventie- medewerkers, leden van de VGWM-commissie en productiemedewerkers die nu of in de toekomst meer willen met het thema veiligheid.

Van kennis naar praktijkkennis
De rol van de werkgever in relatie tot arbo- en milieuwetgeving, bedrijfshulpverlening en noodplannen, veiligheidscultuur en gedrag, het uitvoeren van taak-risico-analyses en het werken met vergunningen. Dat is waar de opleiding Operationeel Veiligheidskundige om draait. In deze opleiding leren uw medewerkers de mogelijkheden om risico’s te beheersen, wat wettelijk verplicht is. Ze leren ook wat een veiligheidscertificering inhoudt en vereist. En door middel van praktijkopdrachten leren ze de theorie te vertalen in uw eigen praktijk.

Dit incompany traject komt op basis van maatwerk tot stand. Het is dus volledig afgestemd op de behoefte van uw organisatie en het kennisniveau van uw medewerkers. Doorgaans bestaat een traject uit een module van vijf trainingsdagen. De opleiding wordt afgesloten met het schriftelijk examen Operationeel Veiligheidskundige en het VAPRO-certificaat.

Geïnteresseerd?
Meer informatie over dit traject vindt u bij de training Operationeel Veiligheidskundige. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dirk de Knecht.