Het V5-model van VAPRO geeft inzicht en grip!

De wereld van veiligheid zit vol met modellen en in veel modellen zien we hetzelfde trio: techniek, organisatie en gedrag. Bij veiligheid gaat het meestal om de interactie tussen die drie.

De technische component wordt vaak al ingevuld bij de ontwerpfase van een fabriek. Vervolgens gaat het vooral om de interactie van de mens met die techniek, zowel individueel als in groepsverband.De menselijke en organisatorische componenten van veiligheid zijn dus vaak beslissend. Om veilig werken te bevorderen, richten we ons bij VAPRO met het V5-model met name op het bewerkstelligen van een gedrags- en cultuurverandering.

Hoger veiligheidsniveau
Competenties op de werkvloer hebben al zestig jaar onze aandacht en op dit terrein bieden wij talloze tools. Met het V5-model model voor veiligheid kunnen we bij industriële bedrijven vaststellen welk niveau van veiligheid geborgd is en wat er gedaan moet worden om desgewenst een hoger veiligheidsniveau te bereiken.

Vijf kernbegrippen
Bij het V5-model draait het om vijf kernbegrippen: vakmanschap, verbinden, verspreiden, verantwoorden en vertrouwen. Centraal staan hierbij de competenties van mensen en de onderlinge communicatie. Het model zorgt ervoor dat activiteiten om de veiligheid te vergroten in samenhang worden ontwikkeld. Zo hebben interventies een maximaal effect. Ook helpt het V5-model de veiligheidscultuur in een bedrijf in kaart te brengen.

Vakmanschap
Een belangrijke voorwaarde voor veilig werken is het vakmanschap van de uitvoerende medewerkers en het leidinggevend personeel. In welke laag van de organisatie is de specifieke kennis van de processen geborgd: MT, staf, werkvloer? En wie is er in staat om in te grijpen als het misgaat? VAPRO heeft bijvoorbeeld het programma Veiligheid voor de industrie (VVI) en de opleiding Operationeel Veiligheidskundige ter beschikking om veiligheid inhoud te kunnen geven.

Verantwoorden
Bij verantwoorden gaat het om het toetsen en borgen van competenties. VAPRO heeft hier succesvolle instrumenten voor, zoals: Praktijkinventarisatie veiligheid, veiligheidstoetslijsten en V-Secure, een periodieke online veiligheidstoets.

Verspreiden
Verbeteren van procedures en werkinstructies, kennis verspreiden en betrokkenheid vergroten. Veel problemen zijn in de kern communicatieproblemen. VAPRO heeft verschillende manieren om daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door een veiligheidsinformatiebord te gebruiken, Toolboxmeetings te houden en door aan Kennismanagement te doen.

Verbinden
Hierbij gaat het met name om leiderschap ten aanzien van veilig werken, zowel vanuit het management als op de werkvloer zelf. Hiertoe hebben we een opleiding Safety leadership.

Vertrouwen
Vertrouwen heeft betrekking op het vertrouwen tussen mensen onderling en de verschillende lagen in de organisatie. Dit vertrouwen vormt de uitkomst van de andere vier V’s. Het omgekeerde is eveneens het geval: vertrouwen is ook weer de basis van de andere vier V’s.

Het resultaat: veiligheid
Het resultaat is een succesvolle onderneming met een goede veiligheidscultuur die tevens geborgd is. Houding/gedrag, vormen naast kennis/vaardigheden en systemen/borging de derde, zeer belangrijke pijler binnen de veiligheidscultuur. De winst zit in een afgewogen balans tussen de aspecten mens, kennis en systeem.

VAPRO Trainingen biedt op alle vijf de kernbegrippen diverse trainingen.

Safety Leadership
Workshop toolbox meetings
VVI Basis en VVI VOL
Workshop GHS/CLP
Operationele Veiligheidskunde Industrie
MVK Industrie (proefcollege MVK)
Veiligheid en milieu in laboratoria

Meer informatie?
Neem contact op met VAPRO Trainingen via trainingen@vapro.nl of 070 3378 301.