Deelnemers REWIC Examens tevreden over kwaliteit en dienstverlening

Alle deelnemers die in de afgelopen 2 jaar een REWIC examen hebben gedaan werden voor het tevredenheidsonderzoek uitgenodigd. In dit onderzoek werd ingegaan op de vorm en inhoud van de theorie- en praktijkexamens en het proces daaromheen.

De respondenten gaven de kwaliteit van de exameninstrumenten het cijfer 7. Ze waren vooral te spreken over de mate waarin de examens aansluiten op het gevraagde niveau, de gebruikte vraagvormen en de uitvoerbaarheid van de praktijkexamens.

Ook de dienstverlening rondom de REWIC Examinering scoorde goed met een 7,3. De medewerkers die betrokken zijn bij de REWIC examinering, zowel examinatoren als de backoffice, krijgen complimenten van de deelnemers voor hun klantvriendelijkheid, snelheid en inhoudelijke kennis.

Over REWIC 
REWIC bevordert en handhaaft de kwaliteit van productie- en onderhoudspersoneel in de opwekking van elektriciteit en warmte. REWIC ontwikkelt lesmateriaal en examineert en diplomeert de onder haar auspiciën verzorgde opleidingen.

De studiepakketten, gericht op de productie van elektriciteit en warmte, zijn uniek en er is een sterke relatie tussen theorie en praktijk. Examenleverancier VAPRO verzorgt de examinering voor de REWIC opleidingen.