Safety Excellence

Uitblinken in veiligheid betekent meer dan het terugdringen van het aantal ongevallen. Als binnen het bedrijf veiligheid een zaak is van iedereen, dan neemt ook de productie toe en zitten operators beter in hun vel.

Terwijl jij aan het werk bent, zijn anderen vaak aan het bedenken hoe jouw werk nog sneller en beter kan, en misschien wel goedkoper met minder mensen. Op een gegeven moment krijg je te horen dat je hetzelfde werk opeens anders moet gaan doen – omdat dat veiliger zou zijn, kwalitatief beter of ‘Lean’. En dat terwijl je werk vorig jaar ook al is aangepast, met een enorme ‘papierwinkel’ tot gevolg.

Uitdagingen

Veel bedrijven zijn bezig met meerdere projecten tegelijkertijd om allerlei zaken te optimaliseren: de veiligheid, de winst, de kwaliteit en de duurzaamheid bijvoorbeeld. Soms omdat de concurrent dat ook doet, soms omdat de aandeelhouders het vragen, soms omdat het bedrijf negatief in de publiciteit is geweest. Het risico is dat projecten wel snel worden opgestart, maar nooit goed worden afgemaakt.

Zo nu en dan zie je ook dat jouw baas ineens tegengestelde dingen aan je vraagt: je moet logisch blijven nadenken, maar ook ‘dom’ allerlei lijstjes afwerken. Of je moet checks uitvoeren voordat je begint, maar wel meer produceren in minder tijd. Graag zou je willen dat men eerst even goed nadenkt voordat ze dit soort projecten lanceren.

Betere veiligheid

Hoe VAPRO dit aanpakt? Wij zetten veilig werken voorop, omdat dit ook jouw werkplek beter maakt. Daarnaast zetten we de gewenste veranderingen op een rij en kijken we of die elkaar niet in de weg zitten. Wat is er precies aan de hand binnen jouw bedrijf? Welke uitdagingen zijn er? Om dit in kaart te brengen doen we eerst een scan: met vragenlijsten, maar vooral met observaties en interviews op de werkplek. Zo ontstaat een compleet beeld van de situatie in jouw bedrijf en komen we met op elkaar afgestemde suggesties voor verbetering. Samen met jouw management maken we vervolgens keuzes en maken we een plan van aanpak. Plus een voorstel voor het uitvoeren ervan.

Resultaten uit de praktijk

VAPRO heeft met deze integrale aanpak al veel ervaring bij bedrijven in allerlei sectoren. En met mooie resultaten:

  1. het aantal geregistreerde ongevallen daalt met 20-40%
  2. minder ongevallen betekent besparing: gemiddeld kost een ongeval € 25.000
  3. de productiviteit neemt toe met 5-15%
  4. de marge neemt toe met 5-8%
  5. de levensduur van machines wordt verlengd met 2-4 jaar
  6. veiligheid op de werkplek is nu een zaak van iedereen, van MT tot operator
  7. veiligheid is net zo belangrijk als de corebusiness van het bedrijf
  8. elk incident wordt onderzocht, elk incident is een leermoment
  9. cultuurverandering: van ‘wie was er fout?’ naar ‘hoe gaan we het oplossen?’
  10. mensen hebben het beter naar hun zin op het werk, de motivatie neemt toe