Energie besparen op je werkplek

VAPRO verzorgt masterclasses Energie besparen op de werkvloer. Die zijn vooral
bedoeld voor het management. Zij zijn zich bewust dat er ook veel goede ideeën van de
werkvloer komen. En terecht, want jij staat aan de machine, jij kent het proces door en
door.

‘Als hij het niet doet, doe ik het ook niet’, dat horen we wel vaker als het gaat om energie besparen.
Jij kunt als operator een voorbeeld zijn en twijfelaars enthousiast maken. Als jij erin gelooft, laat
dat dan zien aan je collega’s. De kracht zit in het samenwerken en met elkaar systematisch
werken aan oplossingen. Het management heeft natuurlijk een belangrijke rol, zij moeten ook
echt geloven in energie besparen en de operators de ruimte geven ermee aan de slag te gaan.

Creatieve ideeën van operators

Onderschat je eigen rol niet. Jij hebt als operator vast een mening over het energieverbruik en
de energieverspilling binnen jouw bedrijf. De praktijk bewijst dat de meest onverwachte
mogelijkheden en creatieve ideeën voor verbetering van de werkvloer komen. Een voorbeeld:
in een opslagloods die ‘s avonds en ‘s nachts wordt gebruikt, zit de lichtknop niet bij de
toegangsdeur, maar aan de overkant. Dus blijft het licht in die hal dag en nacht branden, want
niemand wil in het donker naar een lichtknop lopen. Het plaatsen van een lichtknop bij de
deur is snel gedaan – zo simpel kan energie besparen zijn. We geven je 10 tips.

 • Besparen doe je samen
  Energie besparen doe je niet alleen! Vraag steun en betrokkenheid van je collega’s. Zo zorg je
  ervoor dat er ook echt iets kan veranderen in je bedrijf. Vraag ook steun van je
  leidinggevenden en het management. Vraag hen om tijd en budget.
 • Daag je collega’s uit
  Vraag je collega’s naar ideeën, daag ze uit en maak hen bewust van verspilling en waar de
  mogelijkheden liggen. En maak er een spel van: wie heeft het beste idee om energie te
  besparen? De winnaar krijgt een kratje bier … Kortom, blijf het aandacht geven om het
  levend te houden. Constante communicatie is belangrijk, de aandacht verslapt snel.
 • Deel je successen
  Als je een besparing hebt gerealiseerd, vertel het! Bijvoorbeeld in een WhatsApp-groep van je
  ploeg. Of op intranet. Of in een interne nieuwsbrief. Jouw successen delen maakt meer
  collega’s enthousiast. En voor je het weet, is energie besparen ineens heel vanzelfsprekend
  binnen jouw bedrijf.
 • Maak het SMART
  Maak je plannen SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-related. Zo
  maak je je besparingsdoelen concreet. Monitor de verbeteringen, zodat je ook écht de winst in beeld krijgt.
 • Eerst ‘klein’ dan pas ‘groot’
  Maak het allemaal niet te groot in het begin. Kleine stapjes zet je sneller, al te grote ambities
  vergroten de kans op mislukking en dat demotiveert. Een kleine besparing is ook een
  besparing, zoals LED-verlichting met een sensor, het verhelpen van lekkages en het plaatsen
  van isolatiemateriaal. Bespreek pas daarna de ‘grote’ maatregelen, zoals preventief
  onderhoud, slimmer inplannen van tussentijdse stops en weekendstilstand, aanschaffen van
  energiezuiniger machines en procesverbeteringen.
 • Technische oplossingen
  Los het technisch op waar het kan, zo boek je het meeste succes.
 • Controleer leidingen
  Kapotte leidingen zijn een belangrijke oorzaak van waterverspilling. Honderden of zelfs
  duizenden liters water kunnen verloren gaan als een lekkage niet tijdig wordt gerepareerd.
  Check dus regelmatig de leidingen op lekkages, zodat je een lek zo snel mogelijk kunt
  verhelpen.
 • Gebruik de uit-knop
  Zet uit wat je niet gebruikt, zoals machines, computers, airco en verlichting. Als iedereen daar
  scherp op let, zul je verbaasd staan van de besparingen.
 • Gooi zo min mogelijk weg
  Kijk wat je kunt hergebruiken, alles wat je weggooit kost geld (én belast het milieu).
 • Frisse blik geeft nieuwe ideeën
  Probeer eens met andere ogen naar je werk en het proces te kijken. Is het goed omdat we het
  altijd zo doen? Of kan het beter, efficiënter en energiezuiniger?