De kracht van samenwerken

Veiligheid raakt vele aspecten – van veilig gedrag tot veilig gereedschap. Je moet dus in staat zijn om over de grenzen van je eigen functie en afdeling te kijken. Ook ik probeer vakoverschrijdend te denken. En zo stuitte ik op het boek ‘Magisch brein, magisch hart’. Behoorlijk filosofisch, toch kunnen we er in de praktijk iets mee.

De schrijver James Doty zegt dit: aan de ene kant wil je je onderscheiden van de rest – van je concurrent, je collega, je familie bijvoorbeeld. Aan de andere kant wil je je aan anderen ‘binden’. Die twee bijten elkaar nogal. Door je je te onderscheiden word je uniek en interessant. Die houding helpt als je je VAPRO-diploma wilt halen en je carrière wilt maken bijvoorbeeld. Maar als iedereen vooral met zichzelf bezig is, gaat dit ook tegen ons werken. Want hoe zit het dan met het samen werken aan een gemeenschappelijk doel, zoals een veilige fabriek?

Praktijkvoorbeeld

Veilig werken is alleen mogelijk is als je goed samenwerkt met je collega’s en leidinggevenden. En dat alle neuzen dezelfde richting op staan. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: ‘Als ik had geweten dat fluor-uitstoot een veiligheidsprobleem is, had ik het onderhoud anders aangepakt. Dat kost eigenlijk niet veel extra moeite.’

Voel jij je ‘verbonden’?

Dit voorbeeld dat laat zien dat ‘verbinding’ (overleg, samen- werken, verder kijken dan je eigen afdeling) hard nodig is. Daarom is in mijn eigen 5V-model ‘verbinding’ ook een belangrijk onderdeel. Verbinding – naast de andere 4 V’s: vakmanschap, verantwoording, verspreiding en vertrouwen. Echt samenwerken vereist dus het tegenovergestelde van je willen onderscheiden. Om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar waarderen, de ander wat gunnen. En dat gaat het beste als je je verbonden voelt met de mensen om je heen en samen hetzelfde doel nastreeft.