Veiligheid op scholen en in laboratoria - VAPRO Trainingen

Veiligheid op scholen en in laboratoria

Veiligheid in laboratoria

De topprioriteit van ieder laboratorium is veilig en gezond werken. Werkmethodes zijn op papier dan ook altijd goed uitgewerkt en 100% verantwoord. Toch zien wij in de praktijk vaak dat er nog ruimte is voor verbetering. Met VAPRO Trainingen zet u het thema veiligheid opnieuw op de kaart en krijgt u grip op het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Veiligheid op scholen

Op scholen wordt er tijdens practica regelmatig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Onder leiding van de Technisch Onderwijs Assistenten, docenten Biologie, Natuurkunde of Scheikunde, worden met en door leerlingen proeven uitgevoerd. Voor de veiligheid van leerling en medewerker is het van groot belang dat de proeven veilig verlopen.

Tijdens de workshops die speciaal zijn ontworpen voor medewerkers van scholen leren we hoe je omgaat met alle risico’s tijdens het voorbereiden, uitvoeren en opruimen van een proef. Hoe je gevaarlijke stoffen op de juiste manier opslaat. En wat je moet doen bij een ongeval.

Divide Internetoplossingen