HRD - VAPRO Trainingen

HRD

HRD-trainingen van VAPRO

Veranderingen in de productieorganisatie en de wijze van produceren hebben vaak direct invloed op de inzetbaarheid van medewerkers. Met een duidelijke visie op persoonlijke ontwikkeling zorg je ervoor dat medewerkers flexibel en multi-inzetbaar zijn en blijven. Met VAPRO voer je een effectief, efficiënt en toekomstgericht HRD-beleid.

Duurzame inzetbaarheid
De toenemende vergrijzing, tekorten aan goed opgeleid technisch personeel, groeiende concurrentiedruk en constante technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de inzetbaarheid van medewerkers aan verandering onderhevig is. VAPRO ondersteunt u bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid, zodat u optimaal kunt blijven renderen.

Begeleiden, beoordelen en examineren
De werkplek is dé plek om kennis en vaardigheden op te doen, die nodig zijn voor het goed uitoefenen van een functie. Voor praktijkbegeleiders van VAPRO Opleidingen zijn er trainingen beschikbaar waarmee je leert om je kennis en vaardigheden op een effectieve manier over te dragen, resultaten meetbaar en inzichtelijk te maken, opleidingstrajecten te ondersteunen en praktijktoetsen af te nemen.

Meer informatie

Heeft u interesse in een training of wilt u meer informatie? Stuur een mail of bel naar:

+31 70 33 78 301 (NL) +32 3 666 27 46 (B) Direct inschrijven Informatie aanvragen VAPRO opleidingen E-learning
Divide Internetoplossingen